image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
310/TB-UBND 30/11/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 106
Tải về 0
4007/QĐ-UBND 12/08/2022 Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại các xã: Hội Sơn, Cao Sơn, Cẩm Sơn huyện Anh Sơn
Lượt xem: 154
Tải về 1
31/NQ-HĐND 19/07/2022 Nghị quyết v/v thông qua quy hoạch sử dụng đát đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 139
Tải về 0
19/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết v/v phê chuẩn dự toán thi, chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngan sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 168
Tải về 0
22/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Anh Sơn
Lượt xem: 163
Tải về 0
21/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết v/v giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C
Lượt xem: 172
Tải về 0
227/TB-UBND 01/10/2021 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở tại xã Cẩm Sơn và Thị trấn Anh Sơn
Lượt xem: 208
Tải về 2
11/NQ-HĐND 14/07/2021 Nghị quyết v/v phân Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 166
Tải về 0
10/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết v/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 176
Tải về 0
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com