image banner
Tổng số: 84
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3505/QĐ-UBND 20/09/2023 Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sêri 1526393 ngày 01/6/1997 của UBND huyện Anh Sơn cấp cho ông Lê Văn Thành, trú tại thôn 2(Thôn Đỉnh Thắng) xã Đỉnh Sơn
Lượt xem: 0
Tải về 0
35204/QĐ-UBND 20/09/2023 Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sêri 1715557, số vào sổ cấp giấy 1584/QSDĐ, ngày 01/7/1998 của UBND huyện Anh Sơn cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Nga, thôn 4 Kim Sơn (Thôn 3) xã Hội Sơn
Lượt xem: 1
Tải về 0
3515!/QĐ-UBND 20/09/2023 Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sêri 1526280 ngày 01/6/1997 của UBND huyện Anh Sơn cấp cho ông Nguyễn Đức Tường, trú tại thôn 3(Thôn Đỉnh Hùng) xã Đỉnh Sơn
Lượt xem: 1
Tải về 0
04/QĐ-CQ 30/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Cơ quan HĐND và UBND thị trấn Anh Sơn
Lượt xem: 20
Tải về 0
2723/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định v/v công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn năm 2023
Lượt xem: 113
Tải về 3
2712/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024
Lượt xem: 49
Tải về 0
2598/QĐ-UBND 04/08/2023 Quyết định v/v Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sêri I 687798, số vào sổ cấp giấy 206/QSDĐ, ngày 30/8/1997 của UBND huyện Anh Sơn cấp cho gia đình ông Đặng Ích Tụy, thôn 1, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 20
Tải về 0
2599/QĐ-UBND 04/08/2023 Quyết định v/v Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sêri BP 169860, ngày 31/12/2013 của UBND huyện Anh Sơn cấp cho Hộ Ông Nguyễn Quang Đức và bà Nguyễn Thị Hệ trú tại thôn 11 (bản Vĩnh Kim), xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 12
Tải về 0
01/2023/QĐ-UBND 02/08/2023 Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nội vụ huyện Anh Sơn
Lượt xem: 10
Tải về 0
2373/QĐ-UBND 21/07/2023 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản quyền sử dụng các lô đất ở, tại xã Hùng Sơn và xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 16
Tải về 1
28/QĐ-CQ 14/07/2023 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản công tại Văn phòng HĐND & UBND và Phòng Giáo dục và Đào tào thuộc cơ quan HĐND & UBND huyện Anh Sơn
Lượt xem: 23
Tải về 1
2265/QĐ-UBND 14/07/2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sêri CM 233223, ngày 15/5/2018 của UBND huyện Anh Sơn cấp cho Bà Nguyễn Thị Thắng trú tại thôn 6 (Bãi Sậy), xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 18
Tải về 1
1903/QĐ-UBND 21/06/2023 Quyết định Về việc công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 18
Tải về 0
1819/QĐ-UBND 12/06/2023 Quyết định về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sêri I 447648, số vào sổ cấp giấy 159/QSDĐ, ngày 01/6/1997 của UBND huyện Anh Sơn cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Minh, thôn Hạ Du, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 23
Tải về 0
16/QĐ-CQ 07/06/2023 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm thanh lý tài sản công tại Cơ quan HĐND & UBND huyện Anh Sơn
Lượt xem: 27
Tải về 1
1597/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định Về việc ban hành Phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn huyện Anh Sơn năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về 0
1340/QĐ-UBND 08/05/2023 Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sêri I 185244, số vào sổ cấp giấy H00105, ngày 21/11/2008 của UBND huyện Anh Sơn cấp cho gia đình ông Trần Anh Sơn và Lương Thị May, thôn Kẻ May, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 26
Tải về 0
1341/QĐ-UBND 08/05/2023 Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sêri I 185243, số vào sổ cấp giấy H00104, ngày 21/11/2008 của UBND huyện Anh Sơn cấp cho gia đình ông Trần Anh Sơn và Lương Thị May, thôn Kẻ May, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 26
Tải về 0
1344/QĐ-UBND 08/05/2023 Quyết định v/v kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Anh Sơn
Lượt xem: 27
Tải về 0
1114/QĐ-UBND 21/04/2023 Quyết định về việc công khai thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội áp dụng tại cấp huyện, liên thông cấp huyện - xã trên địa bàn huyện Anh Sơn
Lượt xem: 32
Tải về 0
12345
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com