image banner
Nghị quyết v/v phê chuẩn dự toán thi, chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngan sách địa phương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/12/2021
Ngày hiệu lực 27/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết v/v phê chuẩn dự toán thi, chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngan sách địa phương năm 2022
Hình thức văn bản Nghi quyết
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Sáng
Tài liệu đính kèm NQ_19_HDND_huyen_001_202201040317033930637774897570497775.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com