image banner
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/KL-UBND 07/08/2023 Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản các công trình tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 34
Tải về 0
13/KL-UBND 28/07/2023 Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật trong công tác: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức tại UBND xã Tường Sơn
Lượt xem: 20
Tải về 0
12/KL-UBND 05/07/2023 Kết luận Thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản các công trình tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 12
Tải về 0
11/KL-UBND 11/05/2023 Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư XDCB các công trình tại xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 20
Tải về 0
10/KL-UBND 09/05/2023 Kết luận Thanh tra Việc chấp hành pháp luật trong công tác: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức tại UBND xã Lĩnh Sơn
Lượt xem: 23
Tải về 0
09/KL-UBND 08/05/2023 Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật trong công tác: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức tại UBND xã Tam Sơn
Lượt xem: 21
Tải về 0
06/KL-UBND 17/03/2023 Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật trong công tác: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức tại UBND xã Bình Sơn
Lượt xem: 40
Tải về 0
32/KL-UBND 18/11/2022 Kết luận nội dunng tố cáo Đối với tập thể UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn
Lượt xem: 104
Tải về 0
26/KL-UBND 11/10/2022 Kết luận nội dung tố cáo Đối với ông Hoàng Văn Hồng, công chức Địa chính xã Vĩnh Sơn
Lượt xem: 147
Tải về 1
25/KL-UBND 20/09/2022 Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản các công trình tại xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 96
Tải về 0
22/KL-UBND 20/07/2022 Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản các công trình tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 90
Tải về 0
22/KL-UBND 20/07/2022 Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản các công trình tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 113
Tải về 0
20/KL-UBND 14/07/2022 Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật trong công tác: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức tại UBND xã Cẩm Sơn
Lượt xem: 97
Tải về 0
19/KL-UBND 27/06/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ các khoản đóng góp của phụ huynh trong 02 năm học (2020-2021; 2021-2022) tại Trường Tiểu học Đức Sơn
Lượt xem: 84
Tải về 0
18/KL-UBND 16/06/2022 Kết luận thanh tra về công tác quản lý Tài chính - Ngân sách và các khoản thu ngoài ngân sách tại Trường Tiểu học Bình Sơn
Lượt xem: 155
Tải về 0
30/KL-UBND 15/10/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản tại công trình: Sân đắp nền ao, sửa chữa nâng cấp đường vào thôn 3 xã Long Sơn, huyện Anh Sơn
Lượt xem: 200
Tải về 0
29/KL-UBND 05/10/2021 Kết luận nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn
Lượt xem: 163
Tải về 0
26/KL-UBND 18/08/2021 Kết luận nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn
Lượt xem: 113
Tải về 0
171-/TB-UBND 09/08/2021 Thông báo v/v đính chính Kết luận thanh tra số 24/KL-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn
Lượt xem: 144
Tải về 0
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com