image banner
Tổng số: 365
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2023/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Anh Sơn
Lượt xem: 10
Tải về 0
6264/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định Về việc công bố Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 8
Tải về 0
6252/QĐ-UBND 21/11/2023 Quyết định ề việc công khai Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn
Lượt xem: 7
Tải về 0
6256/QĐ-UBND 20/11/2023 Quyết định về việc công bố Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 7
Tải về 0
287/KH-UBND 14/11/2023 Kế hoạch tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" trên địa bàn huyện Anh Sơn
Lượt xem: 9
Tải về 0
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đ 10/11/2023 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn đợt 2 năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về 1
52/NQ-HĐND 09/11/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 bầu
Lượt xem: 18
Tải về 0
48/NQ-HĐND 09/11/2023 Nghị quyết về việc bổ sung danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025
Lượt xem: 13
Tải về 0
49/NQ-HĐND 09/11/2023 Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các xã, thị trấn đầu tư xây dựng các công trình đã có trong danh mục tại Nghị quyết số 37/NQ-HDND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về việc phê việc chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 13
Tải về 0
50/NQ-HĐND 09/11/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục công trình đã bố trí tại Nghị quyết số 37/NQ-HDND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về việc phê việc chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về 0
51/NQ-HĐND 09/11/2023 Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi; tiến sử dụng đất năm 2022 chuyển sang năm 2023
Lượt xem: 10
Tải về 0
04/2023/QĐ-UBND 09/11/2023 Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Anh Sơn
Lượt xem: 9
Tải về 0
4409/QĐ-UBND 07/11/2023 Quyết định Về việc công bố Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 9
Tải về 0
52/KL-TTr 06/11/2023 Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã Đỉnh Sơn
Lượt xem: 16
Tải về 0
292/TB-UBND 31/10/2023 Thông báo Chương trình công tác tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 9
Tải về 0
2241/UBND-NV 31/10/2023 Công văn về việc đẩy mạnh công tác CCHC và tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Lượt xem: 21
Tải về 1
4135/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Anh Sơn
Lượt xem: 27
Tải về 0
06/HD-UBND 27/10/2023 Hướng dẫn Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố thôn, bản nông thôn mới trên địa bàn huyện Anh Sơn
Lượt xem: 26
Tải về 0
4105/QĐ-UBND 25/10/2023 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản quyền sử dụng các lô đất ở, tại xã Cao Sơn và xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 24
Tải về 0
03/2023/QĐ-UBND 25/10/2023 Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Anh Sơn
Lượt xem: 16
Tải về 0
12345678910...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com