image banner
Nghị quyết v/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết v/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghi quyết
Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Sáng
Tài liệu đính kèm nq.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com