image banner
Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các xã, thị trấn đầu tư xây dựng các công trình đã có trong danh mục tại Nghị quyết số 37/NQ-HDND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về việc phê việc chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Số ký hiệu văn bản 49/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/11/2023
Ngày hiệu lực 09/11/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các xã, thị trấn đầu tư xây dựng các công trình đã có trong danh mục tại Nghị quyết số 37/NQ-HDND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về việc phê việc chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Hình thức văn bản Nghi quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực chung
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Sáng
Tài liệu đính kèm NQ-49-PHAN-BO-KP-HO-TRO-XA-TH638352128840737434.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com