image banner
Nghị quyết Về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 45/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghi quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực chung
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Sáng
Tài liệu đính kèm nq_45_001_20230802095527880880638266542614592622.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com