image banner
Nghị quyết thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết QPPL do HĐND huyện ban hành đang còn hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2022 trở về trước
Số ký hiệu văn bản 40/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết QPPL do HĐND huyện ban hành đang còn hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2022 trở về trước
Hình thức văn bản Nghi quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực chung
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Sáng
Tài liệu đính kèm nq_40_001_20221221100420300202638072360664965537.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com