image banner
Kế hoạch thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIIII) trên lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Số ký hiệu văn bản 79-KH/HU
Ngày ban hành 22/03/2022
Ngày hiệu lực 22/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIIII) trên lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực chung
Người ký duyệt Đặng Xuân Quang
Tài liệu đính kèm KH-HUYEN-UY637841622081112298.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com