image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 5 781
  • Tất cả: 615434
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí huyện Anh Sơn

THÔNG TIN

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Anh Sơn

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên lạc

Địa chỉ mail

Hoàng Quyền

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0947.660.666

hoangquyen@anhson.nghean.gov.vn

 

DANH SÁCH

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND các xã, Thị trấn

 

TT

Tên xã, thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

Địa chỉ Email

1

Thạch Sơn

Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ tịch UBND xã

0945625127

anhntl.thachson@anhson.nghean.gov.vn

2

Hội Sơn

Lê Đức Thọ

Chủ tịch UBND xã

0941173598

thold.hoison@anhson.nghean.gov.vn

3

Hoa Sơn

Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch UBND xã

0945.973.222

thonh.hoason@anhson.nghean.gov.vn

4

Tường Sơn

Nguyễn Tài Quý

Chủ tịch UBND xã

0847135999

quynt.tuongson@anhson.nghean.gov.vn

5

Bình Sơn

Dương Công Ngọc

Chủ tịch UBND xã

0949.247.679

ngocdc.binhson@anhson.nghean.gov.vn

6

thị trấn Anh Sơn

Bùi Thanh Dũng

 

Chủ tịch UBND thị

0948512512

dungbt.thitran@anhson.nghean.gov.vn

7

Phúc Sơn

Nguyễn Văn Tráng

Chủ tịch UBND xã

0912.220.882

trangnv.phucson@anhson.nghean.gov.vn

8

Lạng Sơn

Đặng Ngọc Thiện

Chủ tịch UBND xã

0976.547.744

thiendn.langson@anhson.nghean.gov.vn

9

Hùng Sơn

Trần Minh Hoàn

Chủ tịch UBND xã

0916.237.656

hoantm.hungson@anhson.nghean.gov.vn

10

Thành Sơn

Đào Anh Tân

Chủ tịch UBND xã

0915228383

tanda.thanhson@anhson.nghean.gov.vn

11

Khai Sơn

Đặng Đình Luận

Chủ tịch UBND xã

0942969555

luandd.khaison@anhson.nghean.gov.vn

12

Thọ Sơn

Nguyễn Văn Cảnh

Chủ tịch UBND xã

0949156222

canhnv.thoson@anhson.nghean.gov.vn

13

Tào Sơn

Trần Hải Thành

Chủ tịch UBND xã

0941173633

thanhth.taoson@anhson.nghean.gov.vn

14

Đỉnh Sơn

Phan Văn Hợi

Chủ tịch UBND xã

0919576372

hoipv.dinhson@anhson.nghean.gov.vn

15

Long Sơn

Nguyễn Trần Chương

Chủ tịch UBND xã

0919855775

chuongnt.longson@anhson.nghean.gov.vn

16

Lĩnh Sơn

Nguyễn Văn Thu

Chủ tịch UBND xã

0946732681

thunv.linhson@anhson.nghean.gov.vn

17

Đức Sơn

Nguyễn Văn Thuận

Chủ tịch UBND xã

01238.480.563

thuannv.ducson@anhson.nghean.gov.vn

18

Cẩm Sơn

Hoàng Mạnh Hùng

Chủ tịch UBND xã

0948669502

hunghm.camson@anhson.nghean.gov.vn

19

Tam Sơn

Nguyễn Văn Quế

Chủ tịch UBND xã

0919356489

quend.tamson@anhson.nghean.gov.vn

20

Vĩnh Sơn

Nguyễn Đình Trung

Chủ tịch UBND xã

0916.861.757

trungnd.vinhson@anhson.nghean.gov.vn

21

Cao Sơn

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

0942281971

sonnh.caoson@anhson.nghean.gov.vn


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com