image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1077
  • Trong tuần: 8 303
  • Tất cả: 673303
Thông báo: Về cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022

Vào lúc 8 giờ 00 phút, sáng ngày 22/8/2022 sẽ diễn ra cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022. UBND huyện Anh Sơn thông báo đối tượng dự thi, hình thức, cách thức và thời gian diễn ra cuộc thi như sau:

Về đối tượng thi bắt buộc: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Khuyến khích công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn huyện Anh Sơn hoặc công dân có hộ khẩu thường trú tại Anh Sơn đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương khác trên lãnh thổ Việt Nam tham gia cuộc thi.

Độ tuổi tham gia: Thí sinh tham gia cuộc thi phải đủ 15 tuổi trở lên.

Hình thức thi:

Thi trắc nghiệm hàng tuần trên phần mềm thi tại địa chỉ: https://thitructuyen.nghean.gov.vn hoặc truy cập vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ https://nghean.gov.vn vào chuyên mục “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công làm theo hướng dẫn để làm bài thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Tổ chức thi trong 04 tuần, mỗi tuần chốt kết quả thi một lần.

Cách thức thi:

Mỗi thí sinh đăng nhập vào hệ thống phần mềm để dự thi, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề gồm 15 câu hỏi (trong Bộ câu hỏi) để thí sinh trả lời; Thí sinh dự thi tiến hành các bước dưới đây để trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức.

Bước 1: Thí sinh dự thi truy cập vào phần mềm thi tại địa chỉ: https://thitructuyen.nghean.gov.vn.

Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi: Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu, bao gồm:

- Các thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ gồm: Tên truy cập, mật khẩu, họ và tên người dự thi, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, nơi đang sinh sống, học tập hoặc làm việc.

- Các thông tin không bắt buộc gồm: Số CMND hoặc Căn cước công dân, số điện thoại liên hệ, email.

Mỗi tài khoản dự thi được sử dụng trong cả cuộc thi. Nếu muốn đăng ký tài khoản khác, thí sinh lặp lại Bước 2, nhưng chỉ cần thay đổi thông tin ở mục “Tên truy cập” để tránh trùng lặp với tài khoản đã đăng ký, các mục khác (mật khẩu, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, nơi đang học tập hoặc làm việc…) thì nên giữ nguyên để đảm bảo chính xác thông tin thí sinh. Khuyến khích mỗi thí sinh chỉ sử dụng một tài khoản dự thi để thuận tiện trong việc tra cứu kết quả thi.

Bước 3: Làm bài thi: Sau khi đăng ký tài khoản dự thi thành công, thí sinh bấm vào nút “Làm bài thi” để bắt đầu làm bài thi. Thi sinh trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (người dự thi cho là đúng) trong số các phương án Ban Tổ chức đưa ra, sau mỗi câu trả lời thí sinh phải bấm vào nút “Lưu đáp án” để lưu lại đáp án của câu hỏi đó và chuyển sang làm câu hỏi khác. Trường hợp muốn sửa đổi đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó, chọn lại đáp án khác và bấm vào nút “Lưu đáp án”.

Bước 4: Dự đoán kết quả: Sau khi kết thúc phần trả lời các câu hỏi, thí sinh thực hiện việc trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi đó vào mục “Theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong tuần thi này?”.

Bước 5: Kết thúc bài thi: Sau khi dự đoán số người trả lời đúng, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “Kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi, sau khi bấm nút kết thúc bài thi, kết quả làm bài và số dự đoán của  thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

Thời gian diễn ra cuộc thi

- Cuộc thi bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 22/8/2022 và kết thúc vào lúc 08h00 ngày 19/9/2022.

Tuần 1: từ ngày 08h00 ngày 22/8/2022 đến 08h00’ ngày 29/8/2022;

Tuần 2: từ ngày 08h00 ngày 29/8/2022 đến 08h00’ ngày 05/9/2022;

Tuần 3: từ ngày 08h00 ngày 05/9/2022 đến 08h00’ ngày 12/9/2022;

Tuần 4: từ ngày 08h00 ngày 12/9/2022  đến 08h00’ ngày 19/9/2022;

- Thời gian thi trắc nghiệm hàng tuần: Được tính từ 08h00 thứ hai tuần này và kết thúc vào 08h00 thứ hai tuần kế tiếp (thời gian máy chủ của Ban Tổ chức nhận bài thi và chốt thời gian kết thúc nhận bài thi của từng tuần).

Về giải thưởng cuộc thi:

a. Giải thưởng cấp tỉnh:

Về giải cá nhân: Mỗi tuần thi có 16 giải thưởng bao gồm:

- 01 Giải nhất: 2.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì: 1.500.000 đồng.

- 03 Giải ba: 1.000.000 đồng.

- 10 Giải khuyến khích: 500.000 đồng.

Về giải tập thể

- Giải thi tuần:

Giải thi tuần được tặng Giấy khen của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 1.000.000 (một triệu) đồng.

- Kết thúc cuộc thiBan Tổ chức sẽ trao 05 giải tập thể dành cho các đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều, tỷ lệ % người dự thi cao trên tổng số người của đơn vị, chất lượng bài thi cao và đạt nhiều giải thưởng nhất qua 4 tuần thi. Giải tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền thưởng 3.000.000 đồng/giải thưởng.

Đề nghị cán bộ công chức, viên chức, Người lao động trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tham gia hưởng ứng. Khuyến khích công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn huyện Anh Sơn hoặc công dân có hộ khẩu thường trú tại Anh Sơn đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương khác trên lãnh thổ Việt Nam tham gia để cuộc thi đạt kết quả cao.

BBT

Vào lúc 8 giờ 00 phút, sáng ngày 22/8/2022 sẽ diễn ra cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022. UBND huyện Anh Sơn thông báo đối tượng dự thi, hình thức, cách thức và thời gian diễn ra cuộc thi như sau:

Về đối tượng thi bắt buộc: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Khuyến khích công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn huyện Anh Sơn hoặc công dân có hộ khẩu thường trú tại Anh Sơn đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương khác trên lãnh thổ Việt Nam tham gia cuộc thi.

Độ tuổi tham gia: Thí sinh tham gia cuộc thi phải đủ 15 tuổi trở lên.

Hình thức thi:

Thi trắc nghiệm hàng tuần trên phần mềm thi tại địa chỉ: https://thitructuyen.nghean.gov.vn hoặc truy cập vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ https://nghean.gov.vn vào chuyên mục “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công làm theo hướng dẫn để làm bài thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Tổ chức thi trong 04 tuần, mỗi tuần chốt kết quả thi một lần.

Cách thức thi:

Mỗi thí sinh đăng nhập vào hệ thống phần mềm để dự thi, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề gồm 15 câu hỏi (trong Bộ câu hỏi) để thí sinh trả lời; Thí sinh dự thi tiến hành các bước dưới đây để trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức.

Bước 1: Thí sinh dự thi truy cập vào phần mềm thi tại địa chỉ: https://thitructuyen.nghean.gov.vn.

Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi: Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu, bao gồm:

- Các thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ gồm: Tên truy cập, mật khẩu, họ và tên người dự thi, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, nơi đang sinh sống, học tập hoặc làm việc.

- Các thông tin không bắt buộc gồm: Số CMND hoặc Căn cước công dân, số điện thoại liên hệ, email.

Mỗi tài khoản dự thi được sử dụng trong cả cuộc thi. Nếu muốn đăng ký tài khoản khác, thí sinh lặp lại Bước 2, nhưng chỉ cần thay đổi thông tin ở mục “Tên truy cập” để tránh trùng lặp với tài khoản đã đăng ký, các mục khác (mật khẩu, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, nơi đang học tập hoặc làm việc…) thì nên giữ nguyên để đảm bảo chính xác thông tin thí sinh. Khuyến khích mỗi thí sinh chỉ sử dụng một tài khoản dự thi để thuận tiện trong việc tra cứu kết quả thi.

Bước 3: Làm bài thi: Sau khi đăng ký tài khoản dự thi thành công, thí sinh bấm vào nút “Làm bài thi” để bắt đầu làm bài thi. Thi sinh trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (người dự thi cho là đúng) trong số các phương án Ban Tổ chức đưa ra, sau mỗi câu trả lời thí sinh phải bấm vào nút “Lưu đáp án” để lưu lại đáp án của câu hỏi đó và chuyển sang làm câu hỏi khác. Trường hợp muốn sửa đổi đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó, chọn lại đáp án khác và bấm vào nút “Lưu đáp án”.

Bước 4: Dự đoán kết quả: Sau khi kết thúc phần trả lời các câu hỏi, thí sinh thực hiện việc trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi đó vào mục “Theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong tuần thi này?”.

Bước 5: Kết thúc bài thi: Sau khi dự đoán số người trả lời đúng, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “Kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi, sau khi bấm nút kết thúc bài thi, kết quả làm bài và số dự đoán của  thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

Thời gian diễn ra cuộc thi

- Cuộc thi bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 22/8/2022 và kết thúc vào lúc 08h00 ngày 19/9/2022.

Tuần 1: từ ngày 08h00 ngày 22/8/2022 đến 08h00’ ngày 29/8/2022;

Tuần 2: từ ngày 08h00 ngày 29/8/2022 đến 08h00’ ngày 05/9/2022;

Tuần 3: từ ngày 08h00 ngày 05/9/2022 đến 08h00’ ngày 12/9/2022;

Tuần 4: từ ngày 08h00 ngày 12/9/2022  đến 08h00’ ngày 19/9/2022;

- Thời gian thi trắc nghiệm hàng tuần: Được tính từ 08h00 thứ hai tuần này và kết thúc vào 08h00 thứ hai tuần kế tiếp (thời gian máy chủ của Ban Tổ chức nhận bài thi và chốt thời gian kết thúc nhận bài thi của từng tuần).

Về giải thưởng cuộc thi:

a. Giải thưởng cấp tỉnh:

Về giải cá nhân: Mỗi tuần thi có 16 giải thưởng bao gồm:

- 01 Giải nhất: 2.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì: 1.500.000 đồng.

- 03 Giải ba: 1.000.000 đồng.

- 10 Giải khuyến khích: 500.000 đồng.

Về giải tập thể

- Giải thi tuần:

Giải thi tuần được tặng Giấy khen của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 1.000.000 (một triệu) đồng.

- Kết thúc cuộc thiBan Tổ chức sẽ trao 05 giải tập thể dành cho các đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều, tỷ lệ % người dự thi cao trên tổng số người của đơn vị, chất lượng bài thi cao và đạt nhiều giải thưởng nhất qua 4 tuần thi. Giải tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền thưởng 3.000.000 đồng/giải thưởng.

Đề nghị cán bộ công chức, viên chức, Người lao động trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tham gia hưởng ứng. Khuyến khích công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn huyện Anh Sơn hoặc công dân có hộ khẩu thường trú tại Anh Sơn đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương khác trên lãnh thổ Việt Nam tham gia để cuộc thi đạt kết quả cao.

BBT

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com