image banner
Tổng số: 1613
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6771/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định v/v công nhận kết quả xét tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn đợt 2, năm 2023
Lượt xem: 20
Tải về 1
6770/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn đợt 2, năm 2023
Lượt xem: 27
Tải về 1
331/TB-UBND 01/12/2023 Thông báo công nhận kết quả xét tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn đợt 2, năm 2023 và đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Lượt xem: 19
Tải về 0
330/TB-UBND 01/12/2023 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn đợt 2, năm 2023 và đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Lượt xem: 17
Tải về 0
325/TB-UBND 29/11/2023 Thông báo kết quả xét tiếp nhận (Vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn đợt 2, năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 7
324/TB-UBND 29/11/2023 Thông báo kết quả xét tuyển (Vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn đợt 2, năm 2023
Lượt xem: 42
Tải về 2
6265/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định Về việc công bố Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 12
Tải về 0
05/2023/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Anh Sơn
Lượt xem: 12
Tải về 0
6264/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định Về việc công bố Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 9
Tải về 0
6252/QĐ-UBND 21/11/2023 Quyết định ề việc công khai Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn
Lượt xem: 8
Tải về 0
10/TB-UBND 21/11/2023 Thông báo triệu tập thí sinh tham gia xét tiếp nhận và tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn đợt 2, năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về 0
6256/QĐ-UBND 20/11/2023 Quyết định về việc công bố Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 8
Tải về 0
287/KH-UBND 14/11/2023 Kế hoạch tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" trên địa bàn huyện Anh Sơn
Lượt xem: 10
Tải về 0
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đ 10/11/2023 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn đợt 2 năm 2023
Lượt xem: 38
Tải về 1
52/NQ-HĐND 09/11/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 bầu
Lượt xem: 19
Tải về 0
48/NQ-HĐND 09/11/2023 Nghị quyết về việc bổ sung danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025
Lượt xem: 14
Tải về 0
49/NQ-HĐND 09/11/2023 Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các xã, thị trấn đầu tư xây dựng các công trình đã có trong danh mục tại Nghị quyết số 37/NQ-HDND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về việc phê việc chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 14
Tải về 0
50/NQ-HĐND 09/11/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục công trình đã bố trí tại Nghị quyết số 37/NQ-HDND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về việc phê việc chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về 0
51/NQ-HĐND 09/11/2023 Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi; tiến sử dụng đất năm 2022 chuyển sang năm 2023
Lượt xem: 10
Tải về 0
04/2023/QĐ-UBND 09/11/2023 Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Anh Sơn
Lượt xem: 9
Tải về 0
12345678910...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com