image banner
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
45/KH-HĐND 12/05/2023 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026
Lượt xem: 23
Tải về 0
40/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết QPPL do HĐND huyện ban hành đang còn hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2022 trở về trước
Lượt xem: 66
Tải về 0
7/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết Quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 77
Tải về 0
38/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết v/v ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn năm 2023
Lượt xem: 69
Tải về 0
36/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 55
Tải về 0
33/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công An huyện Anh Sơn
Lượt xem: 51
Tải về 0
29/NQ-HĐND 19/07/2022 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 126
Tải về 0
30/NQ-HĐND 19/07/2022 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021
Lượt xem: 99
Tải về 0
32/NQ-HĐND 19/07/2022 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn năm 2023
Lượt xem: 111
Tải về 0
31/NQ-HĐND 19/07/2022 Nghị quyết v/v thông qua quy hoạch sử dụng đát đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 119
Tải về 0
19/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết v/v phê chuẩn dự toán thi, chi Ngân sách Nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngan sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 150
Tải về 0
20/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết v/v phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 15/8/2020 của HĐND huyện Anh Sơn
Lượt xem: 127
Tải về 0
22/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Anh Sơn
Lượt xem: 140
Tải về 0
23/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 113
Tải về 0
24/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết v/v ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn năm 2022
Lượt xem: 118
Tải về 0
26/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 132
Tải về 0
21/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết v/v giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C
Lượt xem: 154
Tải về 0
18/NQ-HĐND 17/12/2021 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lượt xem: 122
Tải về 0
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com