image banner
Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/12/2021
Ngày hiệu lực 27/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghi quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực chung
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Sáng
Tài liệu đính kèm NQ_23_HDND_huyen_001_20220104034149156150637774888067524267.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com