Số/Ký hiệu văn bản Số 30/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành Apr 22, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Thái Văn Hằng
Trích yếu Quyết định về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014
Nội dung

Tài liệu đính kèm