Số/Ký hiệu: Số 30/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/04/2014
Người ký: Thái Văn Hằng
Trích yếu: Quyết định về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014
Nội dung:

Tài liệu đính kèm