Số/Ký hiệu văn bản Số 44/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 28, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm