Số/Ký hiệu: Số 44/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/07/2014
Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm