Số/Ký hiệu văn bản 51/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 31, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm