Số/Ký hiệu: Số 27/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/04/2014
Người ký: Đinh Thị Lệ Thanh
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm