Số/Ký hiệu: Số: 01/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/03/2014
Người ký: Võ Thị Hồng Lam
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý điều hành ngân sách năm trên địa bàn huyện huyện Anh Sơn
Nội dung:

Tài liệu đính kèm