Số/Ký hiệu văn bản 13/KL-UBND
Ngày ban hành Aug 12, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản công trình:Đường giao thông nông thôn, thôn 6 và đường Bê tông giao thông thôn 4, Thọ Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm