Số/Ký hiệu văn bản 1059/UBND-TNMT
Ngày ban hành Aug 3, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Xuân Cường
Trích yếu Công văn về việc tăng cường bảo vệ môi trường thuộc lưu vực sông
Nội dung

Tài liệu đính kèm