Số/Ký hiệu văn bản 27/KL-UBND
Ngày ban hành Aug 25, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Quyền
Trích yếu Kết luận kết quả thanh tra về công tác quản lý Tài chính và Ngân sách tại UBND xã Tam Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm