Số/Ký hiệu văn bản 170 /TB-UBND
Ngày ban hành Aug 31, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức làm việc tại các trường học thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn
Nội dung


Tài liệu đính kèm