Số/Ký hiệu: 158/TB-UBND
Ngày ban hành: 21/07/2020
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu: Thông báo về việc tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động vào làm việc tại các trường học thuộc huyện Anh Sơn năm 2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm