Số/Ký hiệu: 82/KH-UBND
Ngày ban hành: 20/04/2020
Người ký: Đặng Xuân Quang
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng và hoạt động vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2020 trên địa bàn huyện Anh Sơn
Nội dung:

Tài liệu đính kèm