Số/Ký hiệu văn bản 576/UBND-VP
Ngày ban hành Apr 29, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm ANTT trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
Nội dung

Tài liệu đính kèm