Số/Ký hiệu: 576/UBND-VP
Ngày ban hành: 29/04/2020
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu: Công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm ANTT trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
Nội dung:

Tài liệu đính kèm