Số/Ký hiệu văn bản 146/KH-UBND
Ngày ban hành Jul 21, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Kế hoạch tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động vào làm việc tại các trường học huyện Anh Sơn năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm