Số/Ký hiệu: 146/KH-UBND
Ngày ban hành: 21/07/2020
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu: Kế hoạch tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động vào làm việc tại các trường học huyện Anh Sơn năm 2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm