Số/Ký hiệu văn bản 429/TB-UBND
Ngày ban hành Dec 5, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Xuân Cường
Trích yếu Thông báo danh sách các xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm