Số/Ký hiệu văn bản 4185/QĐ-UBND
Ngày ban hành Oct 12, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Quyền
Trích yếu Quyết định v/v kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển
Nội dung

Tài liệu đính kèm