Số/Ký hiệu văn bản 2/CĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 18, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Quyền
Trích yếu Công điện về phòng chống Áp thập nhiệt đới
Nội dung

Tài liệu đính kèm