Số/Ký hiệu: 427/UBND-YT
Ngày ban hành: 31/03/2020
Người ký: Đặng Xuân Quang
Trích yếu: Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung:

Tài liệu đính kèm