Số/Ký hiệu: 530/UBND-VP
Ngày ban hành: 22/04/2020
Người ký: Đặng Xuân Quang
Trích yếu: Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Nội dung:

Tài liệu đính kèm