Số/Ký hiệu: 185/TB-UBND
Ngày ban hành: 03/08/2020
Người ký: Hoàng Đình Sơn
Trích yếu: Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm