Số/Ký hiệu: 500/UBND-VP
Ngày ban hành: 15/04/2020
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu: Công văn V/v thực hiện Công văn số 2278/UBND-VX ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung:

Tài liệu đính kèm