Số/Ký hiệu văn bản 23/TB-UBND
Ngày ban hành Jan 23, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Xuân Cường
Trích yếu Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Anh Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm