Số/Ký hiệu văn bản 88/KH-HĐPH
Ngày ban hành May 6, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Xuân Quang
Trích yếu Kế hoạch hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm