Số/Ký hiệu: 428/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành: 31/03/2020
Người ký: Đặng Xuân Quang
Trích yếu: Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến trẻ em
Nội dung:

Tài liệu đính kèm