Số/Ký hiệu văn bản 01/CĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 24, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu Công điện khẩn của Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện Anh Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm