Số/Ký hiệu văn bản 1445/UBND-NN
Ngày ban hành Oct 13, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Quyền
Trích yếu Về việc chủ động sẵn sàng ứng phó thiên tai do mưa lụt, bão
Nội dung

Tài liệu đính kèm