Số/Ký hiệu văn bản 85/KH-UBND
Ngày ban hành Apr 27, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Xuân Quang
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Anh Sơn năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm