Số/Ký hiệu: 85/KH-UBND
Ngày ban hành: 27/04/2020
Người ký: Đặng Xuân Quang
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Anh Sơn năm 2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm