Số/Ký hiệu văn bản 3324/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 4, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Quyền
Trích yếu Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận chính quyền huyện Anh Sơn
Nội dung

Tài liệu đính kèm