Số/Ký hiệu: 3324/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/08/2020
Người ký: Hoàng Quyền
Trích yếu: Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận chính quyền huyện Anh Sơn
Nội dung:

Tài liệu đính kèm