Số/Ký hiệu văn bản 47/KH-UBND
Ngày ban hành Mar 8, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Anh Sơn năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm