Số/Ký hiệu văn bản 668/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành May 22, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Xuân Quang
Trích yếu Công văn về việc phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em
Nội dung

Tài liệu đính kèm